tisdag 26 juni 2018

fredag 8 december 2017

Nobels Ekonomipris

Ekonomipriset

Till
Ingvar Kamprad

Han har skapat jobb till minst 
163600 glada människor
givit dem en julklapp, på 
någon miljard

Hur många som utom alla som jobbar i IKEA
har fått jobb vet jag inte.
Jag tänker då på de firmor som gör allt till IKEA,
och de som arbetar i dess firmor.

Ingvar Kamprad
har jobbat upp en möbelfirma från ingenting
till en jättestor handelsfirma
som nästan alla gillar

Han
Bör ha Nobels Ekonomipris
Ingen annan ekonomipristagare har
gjort något liknande.

Sjukhuset fick nej – 

nu går Kamprad in med miljoner


När landstinget sa nej vände sig vände sig medarbetarna på lasarettet i Ljungby till Ingvar Kamprad i stället.
Nu har lasarettet fått löfte  om att få en ny avancerad röntgenutrustning för 4,5 miljoner kronor av Ikeas grundare.
– Apparaten är viktig och räddar liv, särskilt när det ska gå fort, säger Fredrik Larsson, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicin inom region Kronoberg.

IKEA ger pengar, kunskapsstöd och skänker Ikea-varor i samarbete med UNICEF och Rädda Barnen, bland annat i Indien och Pakistan

Via avtal med partnerorganisationer som Astrid Lindgrens barnsjukhusLunds universitetssjukhus och UNHCR ges stöd till forskning om barnhälsa, barnhälsovård och överlevnadsstöd till flyktingläger i regioner som Indien, Thailand och Afrika. Donationerna har delvis haft ett ovanligt upplägg för sitt allmännyttiga syfte och varit av "in-kind" karaktär; dvs för varje vara som säljs från ett Ikea-varuhus skänker stiftelsen en euro till välgörande ändamål.

Den 22 december 2011, kort efter att hans hustru Margaretha avlidit, meddelas att Ingvar Kamprad med familj avser bilda en ny stiftelse – Familjen Kamprads stiftelse – med drygt 950 miljoner kronor för forskning och utbildning i framför allt Småland och vid Linnéuniversitetet, genom en donation av familjen Kamprad och Inter Ikea. Det uppges att han och hans familj vill "bidra till forskning som är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap." Den nya stiftelsen som årligen skall tillföras betydande belopp (en utfästelse om 270 miljoner per år) skapas för att särskilt stödja projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre, entreprenörskap som främjar en levande landsbygd, bättre miljö, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design, och forskning och utbildning inom medicin. Det uppges vidare att Ingvar Kamprad själv skall vara styrelseordförande i stiftelsen som skall ha sitt säte vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Tidningen Expressen meddelade den 9 juli 2012 att Kamprad hade skänkt 75 miljoner till ett äldreboende i Épalinges. Ett ändamål med donationen var att främja utbytet mellan generationerna genom att bygga lägenheter för äldre i närheten av en skola.


Ge
Ekonomipriset

Till
Ingvar Kamprad

lördag 17 juni 2017

Friskt Vatten till Sydsverige från Norrland

Akveduktrör
för vatten
Från vattenrika Norrland
till
Sydsverige
122 mil vattenrör
Kostar lite mindre än
Höghastighetståg 
från Stockholm till Göteborg eller Malmö.

Avstånd från vattenrika Norrland till Sydsverige
Ca 120 mil

Stora Lule älv förenas med Lilla Lule älv, uppgår medelvattenföringen till 465 m3/s.

Romarna kunde bygga akvedukter för 2000 år sedan


Hur mycket vatten kunde de här akvedukterna transportera? Enormt mycket! Aqua Marcia, som nämndes tidigare, förde till exempel dagligen in omkring 190 000 kubikmeter vatten i Rom. 


När vattnet med gravitationens hjälp nådde stadsområdena, fördes det till reservoarer, där det sedan förgrenades till andra reservoarer och vattenanläggningar. 
När Roms vattensystem var som mest utvecklat beräknar man att varje invånare i staden kunde haft tillgång till mer än 1 000 liter vatten per dag.


Jag vill jämföra med Nord Streams Gas-rörledning från Ryssland till Tyskland.Som i stort sett är lika lång.

Den ryska gasledningen Nord Stream 2 som planeras att gå genom Östersjön har skapat många rubriker. Men vad är det egentligen och hur påverkar det Sverige?


Vad är Nord Stream?
Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året. Nu planeras en andre naturgasledning, Nord Stream 2, som består av ytterligare två ledningar som är tänkt att läggas parallellt med den tidigare gasledningen.

Nord Stream 2 som nu diskuteras är, 120 mil lång och ska öka kapaciteten från 55 miljarder till 110 miljarder kubikmeter gas. Ledningen planeras gå genom ryskt, finskt, svenskt, danskt och tyskt vatten och därför behövs ett godkännande från respektive stat.

Vem är det som äger Nord Stream?
Nord Stream ägs huvudsakligen av ett ryskt företag som heter Gazprom som utvinner och distribuerar naturgas. Gazprom i sin tur ägs av den ryska staten.

Vad kostar Nord Stream?
Åtta miljarder Euro beräknas den nya Nord Stream 2-ledningen kosta. Alltså ca 80 miljarder SV kr

När ska Nord Stream 2 vara klar?

Arbetet planeras vara klart 2019.

Höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer.
Vad kostar det?


230 miljarder kronor – 
Det är Trafikverkets nya beräkning av vad det skulle kosta att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer. Den nya beräknade kostnaden ligger därmed i den nedre delen av det spann på 190-320 miljarder, som Trafikverket tidigare beräknat.

– Dels vet vi nu mer om både sträckningen och antalet stationer, eftersom Sverigeförhandlingarna har kommit längre i sitt arbete, förklarar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon de minskade utgifterna.

– Dessutom har vi granskat den tekniska standarden och undersökt var vi kan hitta lösningar med lägre kostnader.

Jämfört med den kostnadsberäkning som presenterades i december 2015, så har Trafikverket nu alltså lyckats pressa kostnaden för höghastighetsjärnvägen, till 230 miljarder, plus/minus 30 miljarder.

Betydligt mindre än de upp emot 320 miljarder som Trafikverkets förra beräkning visade, men fortfarande nästan 100 miljarder mer än de 140 miljarder som det pratades om när allianspartierna 2014 gav beskedet att också de var beredda att satsa på höghastighetsjärnväg.

Trafikverket har också på uppdrag av regeringen räknat på vad det skulle kosta att istället för att bygga ny höghastighetsjärnväg, rusta upp och bygga ut de befintliga stambanorna.

I dag gavs besked om att det skulle kosta 130 miljarder kronor, om man bygger för hastigheter upp till 250 kilometer i timmen.

Under våren har företrädare för flera riksdagspartier uttryckt tvivel om Sverige har råd med den stora investeringen som en ny höghastighetsjärnväg innebär.

Hur de olika alternativen nu ska värderas, utifrån de nya kostnadsberäkningar som presenterats i dag, det blir en fråga för politikerna, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon:

– Vi vill inte ge ett besked i det här läget. Vi vill ge ett så bra underlag som möjligt, och sedan tycker vi att det är ett politiskt beslut hur man vill gå vidare.


Jag tycker det är bättre vi får vatten i Sydsverige.
Skrivet av Thore Hult


Jag uppgraderar detta till ett mycket billigt sätt,
jämförelse med vad forskare har tänkt eller skall göra med problemet i Arktis,


Läs här

Forskare vill frysa om Arktis med vattenpumpar
För att hejda den hotande smältningen av isen i Arktis har forskare formulerat en plan: tio miljoner pumpar ska ösa upp vatten på istäcket för att göra det tjockare.

3 mars 2017 av Karine KirkebækIsnivån ska tillbaka till vad den var för cirka 15 år sedan.

Det är det ambitiösa målet för ett lika ambitiöst projekt.

Bakom projektet står en grupp forskare vid Arizona State University i USA. De har en – relativt – enkel plan för att lösa problemet med enorma mängder smältande is i Arktis.
Tio miljoner vattenpumpar

Enligt forskarna kan situationen tyglas för 500 miljarder dollar (4,5 biljoner kronor).

Pengarna ska gå till att tillverka tio miljoner vinddrivna pumpar, som ska transportera upp vatten till isens yta, där det kommer att frysa och göra istäcket tjockare.

För att konstruera pumparna behövs det 100 miljoner ton stål, och det kommer att ta cirka tio år. De många pumparna ska spridas ut över tio procent av Arktis.
Gör isen en meter tjockare

Enligt Steven Desch, en av forskarna bakom planen, ska pumparna kunna tillföra en extra meter is till den nuvarande isen i Arktis – som sällan är tjockare än 2–3 meter.

Tjockare is betyder is som ligger kvar längre.

”Vår enda strategi för närvarande tycks vara att säga åt människor att de ska sluta bränna fossila bränslen. Det är en god idé, men vi kommer att bli tvungna att göra mycket mer än så, om vi vill hindra isen i Arktis från att försvinna”, säger Densch till The Guardian.

Planen är inte finansierad och ska inte betraktas som den slutgiltiga lösningen på situationen – utan mer som ett konkret inlägg i debatten.


Viktigt
Jag vill visa den stora nyheten om Antarktis här.

Isen spricker

Chockbilder: Gigantiskt isberg lossnar från Antarktis

Det kan vara en fråga om dagar
innan ett av världens största isberg bryts loss från havsisen utanför Antarktis. Denna skrämmande varning kommer från en grupp forskare som studerat nya satellitbilder.


Ett 300 meter tjockt istäcke håller på att knäckas och ge upphov till ett isberg stort som Öland och Gotland tillsammans i havet utanför västra Antarktis.

Så lyder den skrämmande varningen från en grupp amerikanska och brittiska forskare som studerat ett antal nya satellitbilder av en gigantisk spricka i den flera tusen år gamla isshelfen Larsen C.
Oroväckande nära att knäckas

Forskarna har hållit ett öga på sprickan i flera år, men under de senaste månaderna har dess utbredning över den uråldriga isshelfen gett upphov till djupare rynkade pannor än vanligt.
Kopierat av
Thore Hult

söndag 21 juni 2015

Pengar är Arbete och Arbete är Pengar


Ekonomi
Att förstå


Pengar


Var kommer pengar ifrån?


Ja

Hur fungerar det då?
Betala med SwichDe nya skatterna 2015

Nya fina skatter
för att täcka
Invandringskostnaderna

Vad händer då?
orsak och verkan
Vad betyder
Sänkt rotavdrag?
Mindre jobb, man väntar på en annan regering.
Det betyder att staten inte får in det dom har tänkt sig.
Man slipper den utgiften
Men flera blir arbetslösa
Då får dom mindre inkomst
Då handlar dom mindre i affärerna
Då kommer det mindre moms in till staten

Högre avgifter på Diesel och bensin
Orsak och verkan
Folk kommer att köra mindre
så det jämnar ut sig
Men åkarna vill ha mera betalt
Alltså blir det dyrare varor
Och då handlar man mindre
och det blir mindre med moms in till Staten
Det blir ingen vinst för staten alls

Man kan inte ta pengar från folket och
tro att folket har obegänsat med pengar

Staten vill ha in pengar till den stora utgiften
som invandringen kostar.
Men det kommer inte att funka på det sättet

Om man tar ifrån hushållen, det svenska folket
så måste alla dra in på alla köp
Och då händer det otroliga
Staten förlorar i stället.

Detta borde alla Sosse-väljare veta