fredag 8 december 2017

Nobels Ekonomipris

Ekonomipriset

Till
Ingvar Kamprad

Han har skapat jobb till minst 
163600 glada människor
givit dem en julklapp, på 
någon miljard

Hur många som utom alla som jobbar i IKEA
har fått jobb vet jag inte.
Jag tänker då på de firmor som gör allt till IKEA,
och de som arbetar i dess firmor.

Ingvar Kamprad
har jobbat upp en möbelfirma från ingenting
till en jättestor handelsfirma
som nästan alla gillar

Han
Bör ha Nobels Ekonomipris
Ingen annan ekonomipristagare har
gjort något liknande.

Sjukhuset fick nej – 

nu går Kamprad in med miljoner


När landstinget sa nej vände sig vände sig medarbetarna på lasarettet i Ljungby till Ingvar Kamprad i stället.
Nu har lasarettet fått löfte  om att få en ny avancerad röntgenutrustning för 4,5 miljoner kronor av Ikeas grundare.
– Apparaten är viktig och räddar liv, särskilt när det ska gå fort, säger Fredrik Larsson, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicin inom region Kronoberg.

IKEA ger pengar, kunskapsstöd och skänker Ikea-varor i samarbete med UNICEF och Rädda Barnen, bland annat i Indien och Pakistan

Via avtal med partnerorganisationer som Astrid Lindgrens barnsjukhusLunds universitetssjukhus och UNHCR ges stöd till forskning om barnhälsa, barnhälsovård och överlevnadsstöd till flyktingläger i regioner som Indien, Thailand och Afrika. Donationerna har delvis haft ett ovanligt upplägg för sitt allmännyttiga syfte och varit av "in-kind" karaktär; dvs för varje vara som säljs från ett Ikea-varuhus skänker stiftelsen en euro till välgörande ändamål.

Den 22 december 2011, kort efter att hans hustru Margaretha avlidit, meddelas att Ingvar Kamprad med familj avser bilda en ny stiftelse – Familjen Kamprads stiftelse – med drygt 950 miljoner kronor för forskning och utbildning i framför allt Småland och vid Linnéuniversitetet, genom en donation av familjen Kamprad och Inter Ikea. Det uppges att han och hans familj vill "bidra till forskning som är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap." Den nya stiftelsen som årligen skall tillföras betydande belopp (en utfästelse om 270 miljoner per år) skapas för att särskilt stödja projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre, entreprenörskap som främjar en levande landsbygd, bättre miljö, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design, och forskning och utbildning inom medicin. Det uppges vidare att Ingvar Kamprad själv skall vara styrelseordförande i stiftelsen som skall ha sitt säte vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Tidningen Expressen meddelade den 9 juli 2012 att Kamprad hade skänkt 75 miljoner till ett äldreboende i Épalinges. Ett ändamål med donationen var att främja utbytet mellan generationerna genom att bygga lägenheter för äldre i närheten av en skola.


Ge
Ekonomipriset

Till
Ingvar Kamprad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar